Bình đựng ngũ cốc cao cấp chân gỗ bình nhựa Polycarbonate

Thông số kĩ thuật

Thông số sản phẩm:

  1. Bình ngũ cốc 1 ngăn 121580
  • Kích thước: 16.5*9.5*64cm
  • Dung tích: 4L
  • Chất liệu: PC + gỗ+ nắp inox

2. Bình ngũ cốc 2 ngăn 121581

  • Kích thước: 33.5*9.5*64cm
  • Dung tích: 4Lx2
  • Chất liệu: PC + gỗ+ nắp inox

3. Bình ngũ cốc 3 ngăn 121582

  • Kích thước: 62* 9.5*64cm
  • Dung tích: 4Lx3
  • Chất liệu: PC + gỗ+ nắp inox